Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitnodiging Algemene Vergadering

Aan de leden van De Gelukkige Haard CV

Geachte

Hierbij hebben wij de eer u uit te nodigen tot de jaarlijkse Algemene Vergadering, die doorgaat op vrijdag 28/08/2020 om 17 u op het André Ampe-park (park achter het kantoor van De Gelukkige Haard).

Deze locatie voor het André Ampe-park is gekozen om de vergadering op een veilige manier te laten verlopen in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus.

Volgende documenten kunnen hier gedownload worden:

1. Jaarverslag

2. Jaarrekening

3. Revisorenverslag

Indien u een afgedrukt exemplaar wenst, kan u dit schriftelijk aanvragen.

Graag hadden wij u meegedeeld dat er per aandeelhouder maximum 1 persoon aanwezig mag zijn op de vergadering gezien de voorzorgsmaatregelen.

Uw aanwezigheid is niet verplicht.

 

Voor De Gelukkige Haard,

S. CASTEUR                                            H. J. AMPE

directeur                                               voorzitter

 

DAGORDE
  1. Jaarverslag 2019
  2. Verslag van de commissaris
  3. Jaarrekening 2019 in euro
  4. Ontlasting te geven aan bestuurders en commissaris
  5. Statutaire benoemingen
  6. Rondvraag en allerlei