Overslaan en naar de inhoud gaan

Werking en taken

De Gelukkige Haard werkt met een uitgebreid team van bedienden en arbeiders. Wij proberen zoveel als mogelijk zelf in te staan voor het onderhoud van de gebouwen. Onze arbeiders en poetsvrouwen zijn de oren en ogen van de maatschappij. Zij detecteren problemen die snel opgelost kunnen worden. We zijn ervan overtuigd dat de betrokkenheid van het eigen personeel groter is dan van externen.

Ook doordat er op deze manier een snelle vaststelling van schade, problemen, etc… wordt vastgesteld worden kosten bespaard.

Naast de basisdienstverlening probeert De Gelukkige Haard steeds meer in te zetten op activiteiten die de huurders dichter bij elkaar brengen. Zo is het moestuinproject voor kinderen en jeugd een succes, waardoor dit uitgebreid wordt op andere locaties waarbij alle bewoners van appartementen hieraan kunnen deelnemen.

Verder wordt er een huurdersparticipatieraad opgericht die mee kan denken om de leefbaarheid in de wijken en gebouwen te verbeteren.

Jaarlijks worden er bewonersvergaderingen georganiseerd, waarbij de bewoners vragen kunnen stellen, voorstellen kunnen doen en ingelicht worden over de activiteiten binnen de maatschappij.