Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronamaatregelen. Richtlijnen van de Vlaamse regering voor jou uitgelegd.

Ik verhuis naar een sociale woning. Wat nu?

  • Uitstel? Als je de verhuis kan uitstellen, dan kan dit uiteraard. Dan start je sociale huurperiode gewoon op datum na de crisis. Dit moet je uiteraard ook met je oorspronkelijke huisbaas afspreken.
  • Plaatsbeschrijving?

We kiezen ervoor om de “social distancing” regel zo strikt mogelijk toe te passen.

Daarom kiezen we voor de volgende werkwijze:

De Gelukkige Haard stelt de plaatsbeschrijving op en we nemen zo veel mogelijk foto’s. Ook de meterstanden worden genoteerd en van de meters worden foto’s genomen.

Nadien sturen we een kopie van deze plaatsbeschrijving en de sleutels tegen ontvangstbewijs op aan de huurder.

Vervolgens gaat de huurder ter plaatse om de woning te bezoeken en de door de verhuurder opgestelde plaatsbeschrijving te overlopen. Indien de huurder niet akkoord is, reageert hij ten laatste de volgende dag schriftelijk ten aanzien van de verhuurder.

 

  • Sleuteloverdracht

De sleutels worden op kantoor door een medewerker van de Gelukkige Haard overhandigd. Dit met de plaatsbeschrijving.

Als huurder heb je het recht niet akkoord te gaan met deze werkwijze. Dan wordt er gezamenlijk een deskundige aangesteld waarbij de kosten bij helften verdeeld worden tussen De Gelukkige Haard en de huurder. De eerste optie is de goedkoopste. We proberen de financiële impact van de maatregelen zoveel mogelijk te beperken.

Mijn sociaal huurcontract loopt ten einde. Wat nu?

  • Uitstel? Als je woning na je vertrek vrij is, en er geen nieuwe huurder in moet, mag je langer in de woning blijven. Het einde van het huurcontract wordt zo verlengd. Je vraagt aan De Gelukkige Haard een verlenging van de huurovereenkomst aan wegens buitengewone omstandigheden.
  • Plaatsbeschrijving? De plaatsbeschrijving gebeurt normaalgezien in de aanwezigheid van zowel de huurder als de verhuurder. We proberen de social distancing-regel zo strikt mogelijk toe te passen. Vandaar dat we er de voorkeur aan geven de plaatsbeschrijving op te maken, met zoveel mogelijk foto’s – in afwezigheid van de vertrekkende huurder – en deze dan op te sturen naar het nieuwe adres. Dan heeft de vertrokken huurder 10 dagen de tijd om hierop zijn/haar opmerkingen te geven. Ook de meterstanden worden door ons opgenomen en doorgegeven.

Ik wil mij inschrijven voor een sociale woning, maar de kantoren zijn gesloten. Wat nu?

Om je inschrijving vlot te laten verlopen geef je allereerst het best een belletje naar De Gelukkige Haard op ons telefoonnummer 059/70.53.26. Mailen kan ook naar info@degelukkigehaard.be

1. Je kan telefonisch je rijksregisternummer en samenstelling van gezin doorgeven. Een medewerker zal je inschrijvingsformulier invullen in potlood. Dit wordt je opgestuurd.

2. Je controleert de ingevulde gegevens en stuurt het formulier ondertekend terug of je kan een scan ervan doormailen (samen met kopieën van de elektronische identiteitskaarten van de toekomstige referentiehuurder (jezelf dus) en je partner).

3. Als datum van inschrijving wordt de poststempel of de verzendingsdatum van de mail met bijgevoegde scan genomen. Uitzonderlijk wordt toegestaan dat de huurder op een latere datum zijn keuze aanpast als er misverstanden zouden zijn. Vanaf het ogenblik dat de coronamaatregelen opgeheven worden, zullen wij hierover verder communiceren en een aantal extra onthaaldagen organiseren waarbij er extra toelichting zal worden gegeven.

Het is belangrijk dat je de documenten goed leest, zorgvuldig checkt of je keuzes correct zijn en dan pas de documenten terugstuurt.

Ik sta bovenaan de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Kan ik nu een aanbod verwachten?

 

We proberen als sociale verhuurder een evenwicht te vinden. Iedere huurder heeft sinds 01.01.2020 het recht de woning eerst te bezichtigen vooraleer ze te aanvaarden.

Bezichtigingen zijn nu niet mogelijk.

Bijgevolg lijkt het weinig zinvol nu toewijzingsprocedures op te starten. Want:

  • Je kan de woning niet eerst bezichtigen
  • Weigeringen zijn onbeperkt mogelijk, waardoor sommigen misschien door angst nu geen sociale woning zouden aanvaarden, terwijl ze er wel al lang op gewacht hebben.

Als we voor iedereen de toewijzingen on hold zetten, dan mist niemand een kans. Daarom kiezen we voor deze werkwijze.

Ik heb een aanbod al aanvaard voor de maatregelen. Hoe wordt mijn huurcontract nu ondertekend?

Een medewerker van De Gelukkige Haard stuurt je 3 exemplaren van de huurovereenkomst op. Deze stuur je ondertekend terug/of gooi je in de brievenbus. Nadien krijg je een door beide partijen ondertekend exemplaar terug van De Gelukkige Haard, samen met de sleutels en de plaatsbeschrijving.

Ik woon al in een woning van De Gelukkige Haard en er zijn een aantal defecten aan mijn woning. Wat nu?

Sowieso meld je het defect aan de diensten van De Gelukkige Haard. De technische dienst zal beoordelen of het om een dringend defect gaat of niet. Onze werkmannen worden zo weinig mogelijk bij de mensen thuis gestuurd. Zij kunnen drager zijn van het virus en U besmetten of omgekeerd.

Bij dringende defecten wordt de herstelling toch uitgevoerd. Wij verzoeken U op voorhand Uw woning te verluchten, alle ramen open te zetten en bij het huisbezoek fysiek afstand te nemen van de betrokkene. Indien de woning onvoldoende verlucht is dan zal de betrokken werkman de werken niet uitvoeren!

Andere onderhouds- en herstellingswerken moeten uitgesteld worden.

De meldingsplicht van de huurder bestaan: de huurder moet de verhuurder nog steeds op de hoogte brengen wanneer er een gebrek is ontstaan dat door De Gelukkige Haard moet hersteld worden.

Zo kunnen wij al een planning maken voor de periode nà de getroffen Coronamaatregelen.

Mijn inkomen is gezakt door de crisis. Wat nu met mijn huurprijs?

Is het inkomen van je mede-bewoners en dat van jezelf samen 20% gezakt?

                           Ja                                             Nee

 

Je hebt recht op huurprijsvermindering met onmiddellijke ingang

Je blijft dezelfde huurprijs betalen.

Wat moet je nu concreet gaan doen?

Stap 1: Je legt de bewijsstukken voor aan De Gelukkige Haard: per mail: info@degelukkigehaard.be of per post. (dit zijn attesten van de RVA, een andere uitbetalingsinstelling of je werkgever)

Stap 2: na drie maanden kan De Gelukkige Haard vragen het bewijs te leveren dat je nog steeds 20% minder verdient. PAS OP: als je niet reageert op het verzoek om dit bewijs te leveren wordt de oorspronkelijke huurprijs opnieuw van toepassing.

 

Ik heb al een huurachterstal van voor de maatregelen. Wat nu?

Vanuit De Gelukkige Haard blijven we de huurachterstallen opvolgen. Je moet steeds weten waar je staat. Reeds opgebouwde betalingsachterstand wordt NIET kwijtgescholden. Door omstandigheden kan er steeds een aangepast afbetalingsplan worden afgesproken. Het is wel van belang dat je weet welke betalingsverplichtingen je hebt. Als je kan (af)betalen, dan blijf je dit best doen, om de problemen niet voor je uit te schuiven.

Uithuiszettingen en gerechtelijke procedures worden nu niet opgestart. Dit betekent niet dat je lopende rekeningen nooit zal moeten betalen. Probeer ervoor te zorgen dat de schuldenberg niet stijgt en contacteer zeker tijdig onze sociale dienst. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar om je bij te staan.