Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering & Algemene Vergadering

Betreft                    :               Bijzondere algemene vergadering en algemene vergadering op 28/04/2018                    

 

Geachte,

Hierbij hebben wij de eer u uit te nodigen tot de Bijzondere Algemene Vergadering en jaarlijkse Algemene Vergadering, die doorgaat op zaterdag 28/04/2018 te 11 u. in de Seringenstraat 21A.

Aangezien dit de 2de Bijzondere Algemene Vergadering is zal er, wat ook het aantal aanwezigen is, kunnen beslist worden.

Het jaarverslag is te downloaden op onze site: www.degelukkigehaard.be, indien u een afgedrukt exemplaar wenst, kan u dit schriftelijk aanvragen.

In de hoop op uw tegenwoordigheid te mogen rekenen, tekenen wij met hoogachting.

Voor De Gelukkige Haard,

S. CASTEUR                           H. J. AMPE

directeur                              voorzitter

 

DAGORDE

 

  1. Jaarverslag 2017
  2. Verslag van de commissaris
  3. Jaarrekening 2017 in euro
  4. Ontlasting te geven aan bestuurders en commissaris
  5. Statutaire benoemingen
  6. Rondvraag en allerlei

 

jaarverslag.pdf

wijziging%20statuten%202018_0.pdf