Overslaan en naar de inhoud gaan

De Gelukkige Haard neemt tijdelijk maatregelen tegen de bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus.

Op vrijdag 13.03.2020 werd het onthaal met onmiddellijke ingang gesloten. Dit om te voorkomen dat huurders, kandidaat-huurders en personeelsleden op een beperkte oppervlakte aanwezig zijn.

Om de  werking niet in het gedrang te brengen worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering & Algemene Vergadering

Betreft                    :               Bijzondere algemene vergadering en algemene vergadering op 28/04/2018                    

 

Geachte,

Hierbij hebben wij de eer u uit te nodigen tot de Bijzondere Algemene Vergadering en jaarlijkse Algemene Vergadering, die doorgaat op zaterdag 28/04/2018 te 11 u. in de Seringenstraat 21A.

Aangezien dit de 2de Bijzondere Algemene Vergadering is zal er, wat ook het aantal aanwezigen is, kunnen beslist worden.

Nieuwe wetgeving sociale huur

Nieuwe wetgeving sociale huur

Sinds 1 maart 2017 zijn er nieuwe regels als je een sociale huurwoning huurt. We sommen de belangrijkste veranderingen op.

 

Tijdelijke huurcontracten

Nieuwe huurders vanaf 1 maart 2017 krijgen een huurcontract van 9 jaar. Na 9 jaar kijkt De Gelukkige Haard of je aan twee voorwaarden voldoet. Je inkomen mag dan niet te hoog zijn en je woning niet te groot. Anders kunnen we je huurovereenkomst stoppen.