Overslaan en naar de inhoud gaan

De Gelukkige Haard neemt tijdelijk maatregelen tegen de bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus.

Op vrijdag 13.03.2020 werd het onthaal met onmiddellijke ingang gesloten. Dit om te voorkomen dat huurders, kandidaat-huurders en personeelsleden op een beperkte oppervlakte aanwezig zijn.

Om de  werking niet in het gedrang te brengen worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

 

 • Inschrijvingen kunnen op de volgende wijze:  je belt naar De Gelukkige Haard met je rijksregisternummer bij de hand. Je geeft je rijksregisternummer door en deelt de samenstelling van je gezin mee. De bediende zal je inschrijvingsformulier invullen in potlood. Dit wordt opgestuurd en je kan de ingevulde gegevens controleren en het formulier ondertekend terugsturen.

Uitzonderlijk wordt het toegestaan om op latere datum je keuze aan te passen als er misverstanden zouden zijn. Vanaf het ogenblik dat de ‘Coronamaatregelen’ opgeheven worden zullen we hierover verder communiceren en een aantal extra onthaaldagen organiseren waarbij er extra toelichting zal worden gegeven.

Uiteraard is het belangrijk dat je de documenten goed leest, zorgvuldig checkt of je keuzes correct zijn en dan pas terugstuurt.

 

 • Plaatsbeschrijvingen bij intrede gebeuren in afwezigheid van de huurder. De plaatsbeschrijving wordt per aangetekende post opgestuurd. De sleutels van de woning kunt U ophalen op het onthaal NA afspraak. We verzoeken je op tijd te zijn zodat er geen overlap is met andere afspraken om samenhokken in de wachtzaal te vermijden.

Je krijgt 8 dagen de tijd NA ONTVANGST VAN DE PLAATSBESCHRIJVING om te reageren op de plaatsbeschrijving indien je er opmerkingen op hebt. Indien er geen opmerkingen zijn, stuur je de plaatsbeschrijving ondertekend terug. Het niet reageren wordt begrepen als een stilzwijgend akkoord.

 

 • Plaatsbeschrijvingen bij uittrede gebeuren in afwezigheid van de huurder. De vertrokken huurder deelt op voorhand zijn/haar nieuw adres mee aan De Gelukkige Haard.

Je hebt een huuropzeg gedaan en dient de sleutels te overhandigen. Wat nu?

  • Je maakt telefonisch een afspraak in De Gelukkige Haard voor de afgifte van de sleutels en je deelt je nieuw adres mee.
  • Je krijgt een ontvangstbewijs voor de afgifte van de sleutels.
  • De firma Dobbelaere gaat ter plaatse om de woningen te bezoeken en de plaatsbeschrijving te doen.
  • Je ontvangt op je nieuw adres de plaatsbeschrijving van de firma Dobbelaere en krijgt hiervoor 8 dagen de tijd om schriftelijk te reageren indien U niet akkoord bent.
  • De technische dienst van De Gelukkige Haard bekijkt Uw opmerkingen en U ontvangt een reactie hierop. Indien je wel akkoord bent onderteken je de documenten en stuur je deze terug. Het niet-reageren wordt als een akkoord beschouwd.
 • Je hebt een defect in je woning. Wat nu?

Sowieso meld je het defect aan de diensten van De Gelukkige Haard. De technische dienst zal beoordelen of het om een dringend defect gaat of niet. Onze werkmannen worden zo weinig mogelijk bij de mensen thuis gestuurd. Zij kunnen drager zijn van het virus en U besmetten of omgekeerd.

Bij dringende defecten wordt de herstelling toch uitgevoerd. Wij verzoeken U op voorhand Uw woning te verluchten, alle ramen open te zetten en bij het huisbezoek fysiek afstand te nemen van de betrokkene. Indien de woning onvoldoende verlucht is dan zal de betrokken werkman de werken niet uitvoeren!

 

We vragen ook om zoveel als mogelijk per mail te communiceren. Velen onder ons werken van thuis uit. Op deze manier zullen Uw vragen het snelste beantwoord worden.

Via Info@degelukkigehaard.be zullen Uw vragen doorgestuurd worden naar de betrokken medewerker die zal antwoorden.

In ieder geval, indien U niet weet wat U moet doen, iets niet goed begrijpt kan het team van De Gelukkige Haard U telefonisch bijstaan.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. We gaan ervan uit dat iedereen op een respectvolle en menselijke manier zal omgaan met deze maatregelen.

Enkel op deze manier kunnen we het virus indijken.

Sara Casteur,

Directeur